CM 80 ΑΝΤΛΙΤΙΚΑ

CM 80 ΑΝΤΛΙΤΙΚΑ

CM 80 ΑΝΤΛΙΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΙΣΧΥΣ HP

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΣΤΟΜΙΟ

ΒΑΡΟΣ kg

10*081.021A

CM 80/1A/AL

3

Α/Α

1,5"x1,5"

21,7

Τα αντλιτικά διαθέτουν ηλεκτρονική ανάφλεξη, χειρόμιζα, εξάτμιση με προστατευτικό κάλυμα. 

Created by: Miracle Information Systems