ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΙΕΣΗ atm

ΠΑΡΟΧΗ lt/minute

ΒΑΡΟΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΙΣΧΥΣ kW / hp

0000131

AR DUE/S

20

13

13

CM46/N

1,5/2,0

0000205

AR 202/S

20

20

13

CM46/N

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΙΕΣΗ atm

ΠΑΡΟΧΗ lt/minute

ΒΑΡΟΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΙΣΧΥΣ kW / hp

0000145

AR DUE/EM

20

13

13

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ

0,9/1,2

0000202

AR 202/EM

20

20

13

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ

0,9/1,2

Created by: Miracle Information Systems