ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

GR 30

GR 30

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΙΕΣΗ atm

ΠΑΡΟΧΗ lt/minute

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

0000879,0000891,0000892

GR 30

25

40

1 ΕΞΟΔΟΥ

GI 40

GI 40

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΙΕΣΗ atm

ΠΑΡΟΧΗ lt/minute

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

0000900,0000977,0000980

GI 40

40

80

2 ΕΞΟΔΩΝ

RM 40

RM 40

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΙΕΣΗ atm

ΠΑΡΟΧΗ lt/minute

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

0000920,0000985

RM 40

40

90

2 ΕΞΟΔΩΝ

VDR 50

VDR 50

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΙΕΣΗ atm

ΠΑΡΟΧΗ lt/minute

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

0000950,0000991

VDR 50

50

130

2 ΕΞΟΔΩΝ

BY-MATIC 50

BY-MATIC 50

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΙΕΣΗ atm

ΠΑΡΟΧΗ lt/minute

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

0000960,0000895

BY-MATIC 50

50

160

2 ΕΞΟΔΩΝ

Created by: Miracle Information Systems